04/08 הכסף בדרך: המענק לכל אזרח מגיע היום לבנק
06/08 קלמן ליבסקינד על דברי רזי ברקאי: "עלילת דם של עיתונות שקרנית"
07/08 "מגיע לך 8,000 שקל מהמדינה, שלם עמלה של 990 שקל והכסף שלך"