10/05 אילה חסון הטילה פצצה בשידור וספגה איומים: "פועלים לפטר אותי"
17/05 רינה מצליח עוררה סערה באולפן: "יש מחלוקת אם הייתה קורונה"
26/05 יאיר נתניהו לעג לדנה ויס - עורך החדשות 12 הציע שתתבע אותו