17/04 הישג לדרוקר: 8.4% להשקת הקברניטים - שנצמדה לרשת 13
17/04 אחרי 20 שנה: מנכ"לית 'אפיקים' אביטל מזרחי-יזדי פורשת
17/04 "אמרו שהמשרד משפחה, אבל עבדנו עד חצות, עד שהתפוצצתי"