14/02 2025 vs האח הגדול: מה קורה כש-2 תכניות דגל מתחרות זו בזו
11/02 למרות הקידום המאסיבי: רק 21.1% להשקת הריאליטי 2025
13/02 פצצת רייטינג: הניצחון של קובי מרימי בכוכב הבא הניב 30.8%