10:02 מתעדכנים אצל רסקין: שיא של 6.2% לתכנית הבוקר של קשת