24/03 גל תורג'מן: "במשבר מפרסמים צריכים להעדיף אתרים מקומיים"