31/07 פרשת איה נאפה: 2,000 תלונות נגד רוני דניאל - כולל איומים
21/07 לאחר שהושעה בשל ראיון רדיו: אבי אשכנזי עוזב את וואלה
21/07 האונס באיה נאפה: מאות תלונות נגד חדשות 12 ודברי רוני דניאל