31/07 פרשת איה נאפה: 2,000 תלונות נגד רוני דניאל - כולל איומים
21/07 לאחר שהושעה בשל ראיון רדיו: אבי אשכנזי עוזב את וואלה
31/07 גלגלצ מאבדת 10% מהמאזינים; זינוק מטורף לרדיו קול ברמה