17/03 שינוי במערך היח"צ של מפעל לנדוור: קמחזי קיבלה את התקציב