15/05 הפרילנסרים שלפמ אוהבת: לראשונה - פירוט השכר המלא