12/05 שבועיים לאחר המינוי: גיל מסינג מוותר על תפקיד דובר צה"ל