08/11 בדקנו 120 משרות בתחום התוכן: מה התכונות הנדרשות?