08/07 פרשת 'כלכליסט-רדו' בפייסבוק: איך עיתון יוצר משבר PR מכלום
18/07 גם סרטון "גניבת הזרע" של רשת 13 חטף ברשתות - והוסר
21/06 בגלל פוסט בפייסבוק: צהר מאיים בתביעה – ודורש התנצלות