09/05 הפייק-טוויטר של מרים נאור - קמפיין נגד האקטיביזם של בג"צ
26/04 הזיגזג של פייסבוק: "מפרסמים חוששים להשקיע בה לטווח ארוך"