27/06 בין האינטרנט לטלוויזיה - הצופה נמצא במרכז עולם המדיה