12/09 דעה: "בועז ביסמוט הוא כישלון מוחלט באולפן שישי"
31/08 "החזרת הילדים לבית הספר - פקודה בלתי חוקית בעליל"
13/09 ראש עיריית גבעתיים: "נדרש סגר דיפרנציאלי, תוך הידברות מול הרשויות המקומיות"