17/05 פספוס: הנצחון של נטע הפך לשיימינג נגד "הרזה מקפריסין"
16/05 השרות בחברה קדישא והעורב הכועס: מה היה השבוע במקומונים
30/04 ראש עיר בא בטרנינג, בעל "מפרגן": המקומונים מגיעים לאייס