23/09 "לא יכול להיות שהכלי היחידי בידי השלטון הוא נשק יום הדין של הסגר"
21/09 "המפגינים בבלפור צריכים לגלות אחריות ולהקפיא את המחאה עד תום הסגר"