17/11 "אברי גלעד צודק - מוקדם לקרוא לביידן הנשיא הנבחר"
19/11 רוצים צמיחה? עודדו אנשים עם מוגבלות לעבוד!
17/11 הרשויות יכולות לפעול רבות בכדי לשפר את ביטחון הבחירות