07/05 לזכרה של ראומה אלדר// כל מילה שיצאה מפיה היתה מודפסת