12/03 התוכן הוא המלך, או לפחות רה"מ: למה גנץ מאבד גובה