09/02 ראש העיר לוד: "אני שמח שהייתי הראשון לדרוש מניעת שירותים מסוימים מסרבני חיסון"