12/09 דעה: "בועז ביסמוט הוא כישלון מוחלט באולפן שישי"
13/09 ראש עיריית גבעתיים: "נדרש סגר דיפרנציאלי, תוך הידברות מול הרשויות המקומיות"
27/08 שר הכלכלה: "תרבות האבטלה יכולה להישאר פה לאורך שנים"