24/09 בדרך לסגר מלא: מה ייסגר ומה יישאר פתוח? | ההגבלות המלאות
22/09 הכנסת אישרה מתווה סיוע לפושטי רגל: פריסת חוב רחבה יותר ומניעת עיקולים
24/09 סגר מלא והשבתת המגזר העסקי: המקומות שהוחרגו ויישארו פתוחים