07:25 הלמ"ס: חצי מהציבור עדיין חושש להידבק בקורונה, שליש סובל מחרדה