26/10 פגיעה אישית או מידע לציבור? עתירה לחשוף הסדר העסקתה של שרה נתניהו
19/10 "עלילת דם": אסנת מארק תובעת את קופמן ומעריב אונליין
06/10 "משלשל מילים מהפה": הסרטון שגרם ליאיר נתניהו לתבוע מעל רבע מיליון שקל