01/12 12,000 משרות חדשות: משרד העבודה והרווחה יוצא בקמפיין להחזרת הישראלים לשוק העבודה
01/12 הסכם קיבוצי חדש: עובדי חברת החשמל יעברו לחברה הממשלתית החדשה לניהול מערכת החשמל
15/11 עשרות עובדי הנמלים נגד ההסתדרות הכללית: "תם שלטון מפא"י, די להפקרתנו"