13/07 היום שאחרי מחיר למשתכן: החוק שיתיר לפצל דירות ללא היטל השבחה והיתר
07/08 "מגיע לך 8,000 שקל מהמדינה, שלם עמלה של 990 שקל והכסף שלך"
08/07 גבולות סגורים, חופשה תחת מגבלות: פורסם התו הסגול החדש למלונות בארץ