21/07 שופרסל נגד המועצה לצרכנות: "הטעייה של ממש כלפי הציבור"
13/07 היום שאחרי מחיר למשתכן: החוק שיתיר לפצל דירות ללא היטל השבחה והיתר
20/07 מחכים למשלוח: שופרסל מובילה במספר התלונות שהתקבלו במועצה לצרכנות