24/05 BUYME רושמת עסקת ענק: מכרה את יתר מניותיה לפי שווי של 250 מיליון שקל
26/05 רועי כהן: "ממשלת ישראל מפקירה את העצמאים ותשלם מחיר כבד"
22/05 בזק פרסמה דוחות: רווח נקי של 332 מיליון שקל לקבוצה כולה