11/08 מתחשמל: עומר בוביס מונה למנכ"ל חברת עמדות הטעינה EV Meter מקבוצת NAYAX