20/11 תעסוקה פוסט קורונה: עלייה בביקושים להכשרות מקצועיות באוניברסיטה הפתוחה
28/10 לימודי עיצוב ותכנון פנים: הדיפלומה של מעצבי הדור החדש
18/11 תפנית עסקית: "מי שאין לו נוכחות דיגיטלית – לא באמת קיים"