20/11 תעסוקה פוסט קורונה: עלייה בביקושים להכשרות מקצועיות באוניברסיטה הפתוחה