04/05 בתי הזיקוק חייבים להבין ששעון החול לסגירתם החל לפעול
12/04 היעד: לאפשר לחקלאים להמשיך ולספק את ביטחון המזון של מדינת ישראל
21/04 מוסד הנשיאות – חשוב היום יותר מאי פעם
03/05 תעשיית המסעדות מדממת. הממשלה צריכה דרמטית להפחית ברגולציה