26/05 איציק שמולי: יבוטל קיזוז כפל קצבאות, כספים יוחזרו רטרואקטיבית
20/05 רשות התחרות: בפריפריה מחירי המזון זולים ב-2.5% לעומת המרכז