26/10 פגיעה אישית או מידע לציבור? עתירה לחשוף הסדר העסקתה של שרה נתניהו
22/10 חשד: אנשי צבא הדליפו את החקירה האפידמיולוגית של השרה גמליאל
27/10 "לשון הרע באופן שקרי, זדוני ומכוון": בני עקיבא תובעת את כאן 11