דרושים

Creative Design Team Leader23/09/2021

חברה
תיאור התפקיד
תקשוב
המרכז

888 group is one of the world’s leading online gaming companies, established in 1997 and listed on the London Stock Exchange since 2005.                                           

We own and develop our own state-of-the-art technology and products, that provide a fun, fair and safe online gaming experience to millions of players globally. Our marketing teams lead global campaigns using only the most cutting-edge online marketing methodologies. When joining us, you will enjoy a hybrid work model, combining in-office work with remote work (work from home) during the week.

About the role:                                                                       

We are looking for a talented and experienced Creative Design Team Leader to join our B2C Marketing division. The creative design team lead will be responsible for managing the creative process from concept to completion, leading a team of graphic designers and creating compelling marketing materials that drive business innovation and growth. The successful candidate will have a strong understanding of the creative industry trends, strategic thinking, and excellent leadership skills

As a Creative Design Team Lead you will be responsible for:

Translating marketing objectives and creative briefs to compelling concept ideas and engaging marketing materials aligned with brand guidelines

Setting the visual tone and direction of campaigns by managing all aspects of art direction, design, and marketing messaging

Leading the graphic design team and managing an effective and efficient creative process from concept to execution

Delivering creative assets across all marketing channels: banners, landing pages, newsletters, social posts, offline marketing materials etc

Ensuring high-quality and consistent marketing materials that are aligned with the creative vision and brand standards

This job is for you only if you have:

      Bachelor’s Degree in Graphic Design

5+ years’ experience in the creative industry

2+ years of managerial experience

Extensive experience in designing online marketing materials

Experience collaborating closely with marketing teams

Creative strategic thinking with proven ability to turn business objectives to compelling creative concepts

Expert level in Adobe apps: photoshop, illustrator, after effect

Knowledge in HTML, CSS, 3D required

Strong organizational skills and attention to detail

Excellent written and verbal communication skills in Hebrew and English

Strong portfolio showing both conceptual ideas and online marketing assets

 *** Please attach your portfolio to the CV          

You may also have:

Experience in the Gaming Industry                 

Experience managing a team remotely 

שליחת קורות חיים

שם מלא אינו תקין. תווים חוקיים: אנגלית, עברית ותווים מיוחדים.
אימייל לא חוקי
Browse
*ניתן להעלות קובץ מסוג: jpg, pdf, doc או docx (עד 7MB)
קובץ לא חוקי
מכתב מקדים לא חוקי
חלה שגיאה בהעברת נתונים
הקובץ נשלח בהצלחה
תודה על פנייתך