מחירי דירות, צילום: Nati ShohatFlash90

בממשלה מעוניינים להכות במשקיעי הנדל״ן באמצעות מיסוי במקביל להגברת קצב שיווק הקרקעות
ניצן כהן |