מהי הריבית הנומינלית?

הריבית הנומינלית נקבעת על ידי הבנק במסמכי מתן ההלוואה, בדרך כלל תוטל בפועל לשנה אחת.
מערכת ice |