מהי הריבית הריאלית?

כאשר לוקחים הלוואה, הבנק לוקח עמלה על לקיחת ההלוואה הנקראת ריבית.

ריבית ריאלית היא ריבית המשתנה בהתאם לעליות והירידות בשיעור האינפלציה במשק.

מערכת ice |