נדל"ן ותשתיות

רשות מקרקעי ישראל מודיעה: מכרזי קרקע חדשים מצפון לדרום

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) בשיתוף משרדי ממשלה רלוונטיים מביאים לידיעת הציבור מגוון מכרזי קרקע חדשים המוצעים ונמצאים "על המדף" באזורים שונים בארץ
מערכת ice | 
מכרזים של רשות מקרקעי ישראל
מגוון מכרזי קרקע חדשים נמצאים "על המדף" באזורים שונים בארץ.
בדף זה מובאים רק עיקרי המידע הכללי - המידע הרשמי והמחייב לגבי כל אחד מהמכרזים המקוונים מתפרסם באתר רמ"י ובחוברות המכרז. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירת המכרז - כדאי למהר! 
● רמ"י ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז מקוון לקבלת זכויות חכירה לבניית 285 יח"ד ב-71 מגרשים לבנייה עצמית בהרשמה והגרלה לבני המקום חסרי דיור בשכונה מזרחית, טמרה:
המכרז הוא חלק מתכנית תמל/1033 'טמרה – שכונה מזרחית', שמטרתה תכנון שכונה מזרחית בטמרה הכוללת את החלק המזרחי של כביש הטבעת הסובב את הישוב, לאורכו יבנו מבני מגורים עם חזית מסחרית, 4 מקבצים של שכונות מגורים וביניהן ואדיות המשמשים כשטחים ציבוריים פתוחים לצד מבני חינוך וציבור, שבילים והסדרי תנועה, חניה ותשתיות.
● רמ"י מפרסמת מכרז מקוון לקבלת זכויות חכירה לבניית 13 יח"ד ב-13 מגרשים לבנייה עצמית בהרשמה והגרלה לבני המקום חסרי דיור בפוריה עילית:
המכרז הוא חלק מתכנית ג/12265 שעיקרה הרחבת הישוב על ידי תוספת של 475 יח"ד, כשבסך הכל בישוב יהיו 650 יח"ד. הישוב משתרע על שטח של 722 דונם והוא כולל מגורים, מסחר, מבני ציבור ומתחם ספורט.
● רמ"י, משרד התיירות ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז פומבי  בשני מתחמים למלונאות בשכונת רובע יובלים, קריית שמונה:
המכרז הוא חלק מתכנית ג/19257 אשר גובלת בכביש אזורי רב נתיבי מספר 909. לאורך הכביש ניתן למצוא מרכז עירוני המערב שימושים של מסחר, משרדים, בריאות, תיירות ומרכז תחבורה. השכונה נבנתה סביב  פארק עירוני שמרכזו נחל עיון. הנחל זורם ממפל התנור בערוץ עמוק ויישמר במצבו הטבעי ויהווה את עמוד השדרה של הפארק והשכונות תוך פיתוח טיילת עם שבילי אופניים והולכי רגל לאורכו.  
● רמ"י מפרסמת מכרז מקוון להתקשרות בחוזה לקבלת זכויות חכירה ב-6 מגרשים לתעשייה בא.ת. בני יהודה, מ.א. גולן:
המכרז מתבסס על תכנית  219-0975524 החלה על אזור תעשייה בבני יהודה, אשר נמצא בדרום רמת הגולן, מערבית לישוב אליעד. אזור  התעשיה תחום מצפון וממזרח בדרך 7819 וממזרח נמצא מנחת פיק. אזור התעשייה משמש למבנים ומוסדות ציבור, מסחר, חקלאות ותעשייה ומלאכה.
● רמ"י מפרסמת מכרז מקוון להתקשרות בחוזה לקבלת זכויות חכירה בקרקע לבניית 1,765 יח"ד ב- 11 מתחמים בבנייה רוויה למגורים ומסחר בבאר יעקב:
המכרז הוא חלק מתוכניות תמל/1018/א, תמל/1018 החלה על חלק משטח מחנות צריפין ושטחים פתוחים נוספים בתחום המועצה המקומית באר יעקב מצפון לכביש 4313 ומטרתה תוספת לשכונת מגורים חדשה הכוללת מבני מגורים, מבנים ומוסדות ציבור, מסחר ותעסוקה, שבילים ודרכים לצד שטחים ציבורים פתוחים.
● רמ"י, משרד הבינוי והשיכון ודירה להשכיר מפרסמים מכרז מקוון לבניית מתחם מגורים בבניה רוויה הכולל  529 יח"ד בבאר יעקב, למטרת השכרה לטווח ארוך למשך 20 שנה ולניהול והפעלה של פרויקט דירה להשכיר:
המכרז הוא חלק מתוכנית תמל/1018/א, תמל/1018 שממוקמת בחלק משטח מחנות צריפין ושטחים פתוחים נוספים בתחום המועצה המקומית באר יעקב מצפון לכביש 4313 ומטרתה תוספת לשכונת מגורים חדשה הכוללת מבני מגורים, מבנים ומוסדות ציבור, מסחר ותעסוקה, שבילים ודרכים לצד שטחים ציבורים פתוחים.
 
● רמ"י מפרסמת מכרז מקוון להתקשרות בחוזה חכירה לקבלת זכויות בעלות במושאע במגרש (סה"כ 19.93 יח"ד בחלק בלתי מסוים) בבנייה רוויה בהוד השרון:
המכרז הוא חלק מתוכנית הר/1310/א המציגה תכנון כולל לשטחים החקלאיים הבלתי מבונים המצויים במערב העיר, במובלעות הקיימות בין שכונות המגורים. התכנית קובעת שני מתחמים בהם תוקם שכונת מגורים בת 2,494 יח"ד (מתוכן 2,132 יח"ד בבניינים משותפים), יעוד 65,292 מ"ר לבנייני ציבור, כ-5,100 מ"ר למסחר שכונתי, התווית דרכים חדשות, יצירת שטח ציבורי פתוח לאורך נחל הדר על מנת לאפשר רצף הולכי רגל וחיבור פארק בית הנערה עם פארק 4 עונות. קביעת הוראות לשימור ערכי טבע , נוף ומורשת במתחם בית הנערה. הבנייה תערב בתים צמוד קרקע בני 2 קומות , בנינים משותפים בני 5 עד 7 קומות כולל קומת קרקע וקומה חלקית.
● רמ"י מפרסמת מכרז מקוון לרכישת זכויות חכירה לבניית 811 יח"ד בבנייה רוויה בכרמי גת מערב, קרית גת:
המכרז הוא חלק מתוכניות תמ"ל 1011. התוכנית גובלת בדרכים ארציות ראשיות- כביש מספר 35 בצפון, כביש 40 ממזרח ומושב איתן בדרום. את שכונת המגורים תוחמת מדרום מסילת הברזל. התכנית כוללת רובע עירוני הכולל 9,360 יח"ד בבניינים בגבהים משתנים הכוללים בתים צמודי קרקע, חד ודו משפחתיים, בניינים עד שש קומות, ומגדלים עד 22 קומות, מבנים ומוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ושטח פתוח לאורך הנחל בחלקה המערבית. 
● רמ"י מפרסמת מכרז מקוון לחכירת 98 יח"ד ב-98 מגרשים לבניה עצמית בשכונת כרמי גת מערב, קרית גת:
המכרז הוא חלק מתוכניות תמ"ל 1011. התוכנית גובלת בדרכים ארציות ראשיות- כביש מספר 35 בצפון, כביש 40 ממזרח ומושב איתן בדרום. התכנית כוללת רובע עירוני הכולל 9,360 יח"ד בטיפוסי מגורים שונים כמו בתים צמודי קרקע חד ודו משפחתיים, בניינים עד שש קומות, ומגדלים עד 22 קומות, מבנים ומוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ושטח פתוח בחלקה המערבית. 
● רמ"י ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז מקוון להתקשרות בחוזה לקבלת זכויות לחכירת מגרש למסחר ומגרש למשרדים במתחם אחד במע"ר - בית שמש:
המכרז הוא חלק מתכנית בש/168 בשטח 241 דונם. בשכונה יבנו בנייני מגורים, משרדים ומסחר, מוסדות ומכללות, בנייני ציבור ושטח ציבורי פתוח.
● רמ"י ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז מקוון לרכישת זכויות חכירה לבניית 100 יח"ד ב-2 מתחמים בבנייה רוויה בשכונת האירוסים מערב, ירוחם:
המכרז הוא חלק מתכנית 612-0581678 'שכונת אירוסים מערב - ירוחם', המתפרסת על שטח של כ-753.9 דונם ועיקרה מסגרת תכנונית לחלק המערבי של שכונת האירוסים בירוחם הכוללת תוספת של 66 יח"ד ויצירת תמהיל מגוון, שטחים לצרכי ציבור, מתן מענה לתקנים תחבורתיים וחיבור נוסף של השכונה לדרך "הרב עובדיה יוסף". במסגרת התוכנית הוקצו כ-107,402 מ"ר למגורים, כ-1,168 מ"ר למסחר ומשרדים, כ-122,219 מ"ר לדרכים וכ-337,435 מ"ר לשטחים פתוחים.
● רמ"י ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז מקוון לרכישת זכויות חכירה לבניית 110 יח"ד ב-6 מתחמים בבניה נמוכה בכרמית:
המכרז הוא חלק מתכנית 615-0446211 'כרמית הרחבה' הכוללת שטח בגודל של כ-4573 דונם, שמהווה המשך תכנוני לשלב א' של הקמת היישוב. במסגרת הרחבת היישוב ייבנו כ- 1769 יח"ד נוספות, מבני ציבור שכונתיים וכלל יישוביים, מבני תעסוקה ומסחר ואזור פנאי במרכז היישוב, תוך ציפוף הבניה וניצול יעיל של הקרקע. הבינוי מתאפיין ברצף מגורים המאפשר רצף תנועתי ומצמצם את השטח המפותח. תמהיל הבינוי למגורים מציע שלושה טיפוסי מגרשים עבור צמודי קרקע בודדים, צמודי קרקע עם קיר משותף ועבור מבנה המכיל 4 יח"ד קטנות. 
● רמ"י מפרסמת מכרז מקוון לרכישת זכויות חכירה ב-3 מגרשים למסחר ותעסוקה באפיקי נחל, אופקים:
המכרז הוא חלק מתוכנית תמל/1034 שמטרתה הקמת רובע מגורים חדש המשתרע על פני כ-7,000 דונם המשלבת מגורים בהיקף של כ-7,368 יח"ד בתמהיל מגוון, לצד תעסוקה, פארק רובעי, מסחר ומבני ציבור ממזרח לנחל אופקים. עוד  מייצרת התוכנית קישור תחבורתי בין שני חלקי העיר באמצעות מערכת דרכים חדשה, מרכז עסקים ומסחר, שמצטרף למרכז העסקים והקניות הוותיק בעיר, ופיתוח מגוון שירותים עירוניים לתרבות ופנאי סביב הפארק העירוני המרכזי ושמורת נחל אופקים אשר יהוו את ליבו של המארג העירוני בשלמותו, מה שיתרום לרווחת התושבים ולאיכות חייהם.
תגובות לכתבה(0):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה