זכויות בקליק - המתחם למיצוי זכויות בעבודה

לדעת להיפרד: כך תבטיחו את הזכויות המגיעות לכם במצב של פיטורים או התפטרות מהעבודה

סיום ההתקשרות בין עובד ומעביד, אם בפיטורים ואם בהתפטרות – מחייב הליך סדור, הכולל מספר שלבים קריטיים. המתחם למיצוי זכויות בעבודה עושה לכם סדר

בשיתוף ההסתדרות | 
פיטורים-אילוסטרציה (צילום shutterstock)
פיטורים
  • הליך פיטורים מחייב עריכת שימוע, כשההזמנה לשיחת השימוע והנימוקים לסיום העסקתו של העובד נמסרים לו בכתב ובזמן סביר לפני מועד שיחת השימוע.
  • בשיחת השימוע רשאי העובד לייצוג – עו"ד, נציג מטעם ועד העובדים או בן משפחה. שיחת השימוע צריכה להיות מתועדת באמצעות פרוטוקול בכתב.
  • לאחר שיחת השימוע וכשטענות העובד נשקלו "בנפש חפצה ולב פתוח", ובמידה ובכל זאת התקבלה ההחלטה של המעסיק לסיים את העסקתו של העובד – הרי שיש לתת התראה מראש ובכתב לפיטורי העובד (הודעה מוקדמת).
  • עובד שלא זומן לשימוע ו/או לא קיבל הודעה מוקדמת יכול שיהא זכאי לפיצוי.
  • בסיום מועד ההעסקה מחויב המעביד לספק לעובד מכתב על סיום ההעסקה, המפרט את תקופת עבודתו, לערוך לו גמר חשבון (פדיון ימי חופשה, תשלום ימי הבראה) ובתוך כך לשלם את כל  הזכויות המגיעות לו בהתאם לחוק.
@histadrut מתי אפשר לוותר על שימוע לפני פיטורין? חכו לסוף הסרטון כדי לגלות: #זכויותעובדים #שימוע #פיטורים #ההסתדרות ♬ original sound - ההסתדרות

פיטורי עובד וסיום יחסי עובד ומעביד מחייבים הליך סדור המורכב מכמה שלבים. השלב הראשון מצריך עריכת שימוע, כשהזימון לשימוע נעשה בכתב, תוך פירוט הנימוקים מאחורי הזימון לשימוע. על המעסיק לאפשר לעובד זמן סביר להתכונן לשיחת השימוע, ובתוך כך לאפשר לעובד לקבל לידיו את מסמכים המבססים את העילות לשימוע.
בשיחת השימוע מפרט המעסיק את הנימוקים העומדים מאחורי הכוונה לסיים את יחסי העבודה בין הצדדים, כשלעובד עומדת הזכות להציג את טענותיו כנגד הכוונה לפטרו. במהלך שיחת השימוע, רשאי העובד לייצוג – להסתייע בעו"ד, בנציג מטעם ועד העובדים או אפילו בבן משפחה. את שיחת השימוע מחויב המעסיק לתעד באמצעות פרוטוקול בכתב ולהעביר לידי העובד העתק ממנו, אם התבקש לכך. במידה ולא נערך שימוע (או שנערך שימוע שאינו עומד בתנאים המפורטים מעלה), רשאי העובד לפנות לבית הדין לעבודה ולבקש לבטל את הפיטורים או לחילופין לתבוע פיצוי בשל הליך שימוע לא תקין ופיטורים שלא כדין.
 
@histadrut נמאס לכם מהעבודה שלכם? עדיף שלא תסיימו את זה בטלפון. הנה כל מה שאתם צריכים לדעת לפני שאתם מתפטרים מהעבודה: #זכויותעובדים #ההסתדרות #התפטרתי ♬ original sound - ההסתדרות
"אלו הכללים לעריכת שימוע, כפי שנקבע בפסיקה", מציינים בהסתדרות. "ראשית, זימון מפורט ומנומק, על מנת לתת לעובד את ההזדמנות להתכונן לקראתו. שנית, לאפשר לעובד להיות מיוצג על ידי אדם בו הוא חפץ. שלישית, לשמוע את הטענות בלב פתוח ונפש חפצה – כך שהשימוע לא יהיה רק למראית עין. רביעית, לנהל פרוטוקול שימוע. אגב, ניתן לוותר על השימוע בהסכמת הצדדים".
לאחר עריכת שיחת השימוע על המעסיק להודיע על החלטתו – במידה והוא עדיין דבק בפיטורים למרות טענותיו של העובד, עליו לתת לעובד מכתב רשמי המודיע על תאריך סיום יחסי עובד-מעביד, הכולל את תקופת ההודעה המוקדמת ומציין את התאריך לסיום יחסי עובד ומעביד. תקופת ההודעה המוקדמת הנה בהתאם לקבוע בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, כאשר עובד במשכורת חודשית של מעל שנת עבודה אחת ואילך, יהא זכאי להודעה מוקדמת של חודש ימים.
שימו לב, המעסיק יכול לאפשר לכם שלא להגיע לעבודה בתקופה של ההודעה המוקדמת, ולסיים במיידי את יחסי העובד-מעסיק הקיימים – זאת בתנאי שהוא משלם לכם את שכרכם המלא על אותה התקופה.
מבקשים להתפטר? אל תדלגו על אף שלב
התפטרות
  • הודעת התפטרות מחויבת בהתראה מראש – ובכתב (הודעה מוקדמת).
  • התפטרות ללא הודעה מוקדמת, עשויה להוביל לתשלום פיצוי למעסיק על ידי העובד.
  • עם סיום יחסי עובד ומעביד מחויב המעביד לערוך לעובד גמר חשבון,  ובתוך כך לשלם את כל הזכויות המגיעות לו בהתאם לחוק.
  • התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי של העובד עצמו או של בן משפחה כקבוע בחוק, תיחשב כהתפטרות בדין מפוטר – וזאת במידה והעובד השלים לפחות שנה באותו מקום העבודה. בהתאם לכך הוא זכאי לפיצויי פיטורים.

בהסתדרות מבקשים לשים את הפוקוס, גם על תרחיש הפוך – במסגרתו מבקש המועסק להתפטר מתפקידו. "אם אתם רוצים להתפטר, עליכם קודם כל למסור הודעה בכתב למעסיק", מדגישים בהסתדרות. "שימו לב כי זמן ההתראה תלוי בוותק שלכם לפי ההגדרות המדויקות המצוינות בחוק. במסגרת ההודעה בכתב עליכם לציין תאריך מתן ההודעה ואת יום כניסת ההתפטרות לתוקף".
בנוסף, בהסתדרות מבקשים גם לפרט באשר למצב הקבוע בחוק, בו עובד  שהתפטר עקב מצב בריאותי לקוי שלו או של בן משפחה, זכאי לפיצויי פיטורים. במצב זה על העובד להוכיח באמצעות מסמכים רפואיים כי מצבו הבריאותי אינו מאפשר לו להמשיך בעבודתו וכי זו הסיבה והגורם העיקרי להתפטרותו.
 
@histadrut התפטרתם או שפוטרתם עקב שינוי במצב הבריאותי? עושים לכם סדר בכל מה שאתם צריכים לדעת #פיטורין #התפטרות #מצבבריאותי #בריאות #הרעה# #זכויותעובדים #עובדים #עובדות #ההסתדרות ♬ Valentine's day, baking, cooking, cute(1490294) - MATSU
"במקרה כזה, צריך העובד להציג אישור מרופא מטפל בקופת חולים ו/או רופא מומחה בתנאים מסוימים (לא בהכרח רופא תעסוקתי) הקובע שהוא אינו יכול  לעבוד", מבהירים בהסתדרות, "את האישורים הרפואיים יש להציג למעסיק – ובהתאם לכך, על המעסיק לבחון האם הוא יכול להמשיך להעסיק את העובד באותו התפקיד בהתאם למגבלות או למצוא עבורו תפקיד אחר בארגון. אם בכל אחד מהמקרים התשובה שלילית, הרי שייראו את ההתפטרות של העובד כאילו פוטר. שימו לב: התפטרות בדין מפוטר לעולם, גם במקרה זה אינה אוטומטית, כל מקרה נבחן לגופו כשחשוב לא לדלג על שום שלב בדרך".
התפטרתם או פוטרתם? יש דרך חזרה בנסיבות ייחודיות ("עידנא דריתחא")
חשוב לדעת: גם את הודעתם למעסיק על כוונתכם להתפטר, מותר לכם להתחרט ולחזור בכם, ולהיפך, בנסיבות עניין ייחודיות. "הודעה של עובד או מעביד על סיום ההעסקה בשעת כעס או מריבה, מאפשרת לצדדים לחזור מהם מההודעה", מרחיבים בהסתדרות. "בית הדין קבע שבמצבים כאלה, לא הייתה כוונה אמיתית לסיים את ההעסקה – ולכן שני הצדדים יכולים לחזור מהם מההודעה, ובתנאי שהיא ניתנה בזמן סביר, כלומר בסמוך להודעת הפיטורים ו/או ההתפטרות".
 
@histadrut אנחנו אומרים הרבה דברים כשאנחנו כועסים, אבל מה זה אומר על הודעת התפטרות בזמן ריב עם הבוסית? #זכויותעובדים #ההסתדרות #התפטרתי ♬ original sound - ההסתדרות
 
• • •

יש לכם שאלות נוספות? רוצים לדעת עוד על הזכויות שלכם? ניתן לפנות לאחד ממרחבי ההסתדרות הקרובים למקום עבודתכם – כפי שמפורט באתר או ליצור קשר עם "המוקד לכל עובד" בטלפון 2383*.
למתחם המלא למיצוי זכויות בעבודה לחצו כאן
המידע בכתבה ובסרטונים הוא מידע כללי, אינו מחייב ואינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ ו/או טיפול משפטי או מקצועי אחר.
(בשיתוף ההסתדרות)
תגובות לכתבה(0):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה