מהי תשואה ואיך מחשבים אותה?

כאשר רוצים לחזות את הרווח וההפסד האפשריים מההשקעה, מחשבים את התשואה שלה.
מערכת ice |