מהי שותפות מוגבלת?

שותפות מוגבלת (Limited Partnership) היא שותפות המאפשרת להגביל את האחריות של חלק מחבריה וכוללת לפחות שותף מוגבל אחד.
מערכת ice |