מחזור עסקים: מהו והאם הוא ניתן לחיזוי?

מחזור עסקים, נקרא גם מחזוריות כלכלית, באנגלית - Economic cycle. תיאוריה מאקרו כלכלית לפיה התנודות הכלכליות הן בעלות אופי מחזורי ונפרסות על פני תקופת זמן של חודשים או שנים.
מערכת ice |