השוק

או.פי.סי הפסידה מעסקאות גידור 97 מיליון שקל ברבעון

החברה סיימה את הרבעון הרביעי של השנה עם הפסדים של 88 מיליון שקל שנגרמו ברובם מהפסדים מעסקאות גידור; בניטרול השפעת ההפסדים מעסקאות הגידור, הפסידה או.פי.סי ברבעון הרביעי 18 מיליון שקל בלבד
ניצן כהן | 
גיורא אלמוגי מנכל OPC (צילום NULL)
או.פי.סי סיימה את הרבעון הרביעי של השנה עם הפסדים של 88 מיליון שקל שנגרמו ברובם מהפסדים רבעוניים של 97 מיליון שקל בעסקאות גידור שעשתה החברה. בניטרול ההפסדים מעסקאות הגידור, הפסידה החברה 18 מיליון שקל בלבד ברבעון הרביעי של השנה.
מדוחות החברה עולה כי ההכנסות ברבעון הרביעי עלו בכ-23% לכ-427 מיליון שקל, בהשוואה לכ-347 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. הגידול נובע בעיקר מאיחוד תוצאות קבוצת CPV.
 
הרווח הגולמי ברבעון טיפס בכ-64% לכ-77 מיליון שקל, לעומת כ-47 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה הקודמת. הגידול ברווח הגולמי מיוחס בעיקר לגידול ברווח הגולמי המיוחס לישראל לאור סיום עבודות תחזוקה שבוצעו בטורבינות הגז בחדרה וכן לאיחוד תוצאות CPV.
ה- EBITDA ברבעון הרביעי, בנטרול הוצאות חד פעמיות, זינק בחדות לכ-167 מיליון שקל, בהשוואה לכ-67 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020. השינוי נובע מרכישת קבוצת CPV, מגידול  בתוצאות בשל תחנת חדרה כאמור ושיפור בתוצאות רותם.
הוצאות המימון, נטו הסתכמו לכ-55 מיליון שקל, בהשוואה לכ-89 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020. עיקר הקיטון נובע מהשפעת השינויים בשע"ח של הדולר ביחס לשקל, וקיטון בהוצאות ריבית והצמדה של החוב הבכיר ברותם לאור ביצוע פירעון מוקדם של מלוא יתרת האשראי הבלתי מסולקת של רותם באוקטובר 2021. יצוין כי ברבעון הרביעי של 2020 החברה הכירה בהוצאה חד פעמית מעמלה בגין פירעון מוקדם של אג"ח מסדרה א'.
החברה רשמה ברבעון הרביעי לשנת 2021 הפסד נקי של כ-88 מיליון שקל (הפסד של כ-51 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה), לעומת הפסד נקי של כ-82 מיליון שקל (הפסד של כ-77 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל 2020. ההפסד נובע בעיקר מהפסד בסך כ-97 מיליון שקל משינויים בשווי ההוגן של מכשירים פיננסים נגזרים בתכניות גידור של CPV.
ההפסד הנקי המתואם לרבעון, הכולל בעיקר נטרול שווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים והטבת מס בגינם, הסתכם לכ-18 מיליון שקל, מתוכו הפסד של כ-2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה, לעומת הפסד של כ-13 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, מתוכו הפסד של כ-16 מיליון שקל יוחס לבעלי המניות של החברה.
במונחים שנתיים הסתכמו הכנסות החברה ב-כ-1.57 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.32 מיליארד שקל בשנה הקודמת. הגידול נובע בעיקר מאיחוד הפעילות של קבוצת CPV שתרמה כ-163 מיליון שקל להכנסות וכן לגידול של כ-87 מיליון שקל  בהכנסות ממכירות בישראל לאור ההפעלה המסחרית של חדרה ביולי 2020.
הרווח הגולמי בתקופה טיפס בכ-30.4% לכ-317 מיליון שקל, בהשוואה לכ-243 מיליון שקל בשנת 2020 כתוצאה מהגידול בהכנסות. ה-EBITDA בשנת 2021, בנטרול הוצאות חד-פעמיות, הוכפל לכ-634 מיליון שקל, לעומת כ-302 מיליון שקל בשנה הקודמת. הגידול נובע מרכישת קבוצת CPV שתרמה כ-303 מיליון שקל, וכן מגידול ב- EBITDA בפעילות בישראל לכ-331 מיליון שקל לעומת כ-302 מיליון שקל בשנת 2020.
הוצאות המימון, נטו בתקופה עלו לכ-457 מיליון שקל, בהשוואה לכ-172 מיליון שקל בשנת 2020. עיקר הגידול נובע מהוצאה חד פעמית כתוצאה מעמלה בגין פירעון מוקדם בסך של כ-244 מיליון שקל עקב ביצוע פירעון מוקדם של מלוא יתרת האשראי הבלתי מסולקת של רותם בחודש אוקטובר 2021, וכן מרכישת CPV שהוצאות המימון, נטו בפעילותה הסתכמו ב-80 מיליון שקל.
החברה רשמה בשנת 2021 הפסד של כ-304 מיליון שקל (הפסד של כ-220 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה להפסד של כ-42 מיליון שקל (כ-57 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בשנה הקודמת. עיקר ההפסד נובע מהוצאות המימון החד פעמיות, כאמור, וכן מהפסד בגין רישום שווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים בארה"ב בסך כ-145 מיליון שקל.
הרווח הנקי המתואם לתקופה, הכולל בעיקר נטרול שווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים, עמלת פרעון מוקדם של רותם, שווי הוגן של נגזרים והטבת מס בגינם, הסתכם לכ-12 מיליון שקל, מתוכו כ-20 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה, לעומת כ-30 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, מתוכו כ-6 מיליון שקל יוחס לבעלי המניות של החברה.
הונה העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ל-31.12.2021 עלה לכ-2.86 מיליארד שקל, לעומת כ-1.7 מיליארד שקל בסוף 2020.
נכון למועד פרסום הדוחות, לחברה מזומן ומסגרות אשראי זמינים להשקעות בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקל.
גיורא אלמוגי, מנכ"ל או.פי.סי אנרגיה: "אנחנו מסכמים שנת מפנה לחברה, במהלכה השלמנו את הרכישה של CPV בארה"ב תוך שאנו מרחיבים את הפעילות וסל המוצרים שלנו בארץ. הכניסה לשוק האמריקאי ולתחום האנרגיות המתחדשות הזניק את התוצאות הכספיות עם הכפלה של ה-EBITDA הכולל ל-634 מיליון שקל.
"בישראל, אנו ממשיכים להוביל את שוק החשמל הפרטי. לאחרונה הודענו על מהלך לאיחוד כלל פעילויות החברה בישראל ויצירת חברת חשמל אחודה שמספקת חשמל ופתרונות אנרגיה ללקוחות באמצעות שילוב של אמצעי ייצור מרכזיים, תחנות כוח בחצר הלקוח ופתרונות אנרגיה ייחודיים. אנו ממשיכים בהקמה של תחנות הכוח בצומת, שורק ומפעליות אשר ביחד יכפילו את כושר היצור שלנו בישראל לכ-1,200 מגה וואט. בארה"ב, סיכמנו את השנה עם תוספת ל EBITDA של כ-303 מיליון שקל.
"רכשנו צי של תחנות כוח נקיות ויעילות אשר נהנה משיפור משמעותי במחירי האנרגיה בארה"ב. בהמשך למספר משברים שפקדו את העולם בשנה האחרונה, חלה תפנית ביחס לתחנות כוח נקיות המונעות בגז טבעי, אשר מהוות מרכיב קריטי במהפכת האנרגיה הירוקה אשר עוברת על העולם כולו ועל ארה"ב בפרט. הפורטפוליו הכולל של החברה עומד על למעלה מ-6 ג'יגה וואט, ומבטיח צמיחה משמעותית לחברה בשנים הבאות.
"במסגרת שיפור מבנה ההון והכנה להמשך התרחבות החברה, השנה גייסנו כ-680 מיליון שקל הון עצמי בשוק ההון, ועומדים לרשותנו כ-1.2 מיליארד ש"ח זמינים להשקעות, שיאפשרו לנו לצמוח בישראל ובארה"ב בשנים הקרובות".
תגובות לכתבה(0):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה