מדדים ומחקרים

תוצאות הרבעון השלישי של 'דוראל': הכנסות של כ-111 מיליון שקל

ההכנסות השנתיות של הפרויקטים הבשלים, אשר חוברו לרשת או צפויים להתחבר בחודשים הקרובים, צפויות לעמוד על למעלה מ-670 מיליון ש"ח בשנת 2024, למעלה מ-1.1 מיליארד ש"ח בשנת 2025 ולמעלה מ-1.5 מיליארד ש"ח בשנת 2026

מערכת ice | 
יקי נוימן מנכ"ל קבוצת דוראל (צילום מיכה לובטון, shutterstock)
הרבעון השלישי סיימה החברה עם הספק מתקנים מחוברים של כ-444 מגה וואט סולארי ועוד כ-442 מגה וואט-שעה אגירה. תנופת ההקמות בה נמצאים בישראל, ארה"ב ואירופה, תביא עימה צמיחה משמעותית בהכנסות החזויות של החברה כבר בשנת 2024 ל-673 מיליון ש"ח. 
מתקני החברה בישראל פועלים כסדרם, למעט מתקנים בודדים באזור חבל תקומה, שספגו פגיעות חלקיות ושהובילו לאובדן הכנסות זניח לחברה (בגובה נמוך מ-1% מסך ההכנסה השנתית של החברה). צפויה דחייה מסוימת במועדי ההשקעות וההכנסות של חלק ממתקני החברה בישראל.
ההכנסות המצרפיות של תאגידי הפרויקטים ממכירת חשמל ברבעון השלישי הסתכמו לכ-42.6 מיליון ש"ח, לעומת כ-37.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-14%.
ההכנסות על בסיס Non-GAAP ברבעון השלישי הסתכמו בכ-31.2 מיליון ש"ח, לעומת כ-29.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-6%. הגידול בהכנסות נובע מגידול של כ-19% במכירות החשמל כתוצאה מחיבור פרויקטים חדשים לרשת, אשר קוזז  חלקית עם קיטון של 22% משירותים שנרשמו ברבעון המקביל.
ה-EBITDA המצרפי של תאגידי הפרויקטים ברבעון השלישי הסתכם לכ-32.8 מיליון ש"ח, לעומת כ-31.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-4%. הרווח התזרימי המתואם המצרפי - FFO של תאגידי הפרויקטים ברבעון השלישי הסתכם לכ-21.3 מיליון ש"ח, לעומת כ-28 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-24%.
הכנסות המימון (נטו) ברבעון השלישי הסתכמו בכ-30.2 מיליון ש"ח, לעומת הוצאות מימון נטו של כ-7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע ברובו מעלייה בהכנסות ריבית, הן בשל גידול בהלוואות לישויות כלולות והן בשל עליה בשער הריבית על פיקדונות בנקאיים, וכן מעלייה בשווי ההשקעות ומעלייה בשווי נגזרים פיננסיים.
חלק החברה בתוצאות ישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ברבעון השלישי הסתכם בהפסד של כ-17 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ-0.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפרש נובע בעיקר מחלק החברה בתוצאות Doral LLC, אשר אוחדה בתקופה המקבילה אשתקד.
ההפסד הנקי המיוחס לבעלים ברבעון השלישי הסתכם לכ-4.8 מיליון ש"ח, לעומת רווח נקי המיוחס לבעלים של כ-1.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד נובע, בין היתר, מחלק החברה בתוצאות Doral LLC
הרווח הכולל המיוחס לבעלים ברבעון השלישי הסתכם לכ-39 מיליון ש"ח, לעומת כ-3.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל ברבעון השלישי נובע בעיקר מהפרשי תרגום מטבע חוץ, כתוצאה מהתחזקות הדולר מול השקל.
 
ההכנסות המצרפיות של תאגידי הפרויקטים ממכירת חשמל בתשעת החודשים הסתכמו לכ-111.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-87.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-27%.
תגובות לכתבה(0):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה