תכנית עסקית - מהו המסמך, מדוע הוא חשוב וכיצד הוא בנוי?

תכנית עסקית - מסמך ניהולי המתאר את התמונה העתידית הכללית של חברה, עסק או מיזם. המסמך מתייחס באופן שיטתי ומפורט, לחזון, ליעדים, למטרות הכלכליות, למבנה העסקי וליתר התוכניות האסטרטגיות הנדרשות לצורך קידום ופיתוח העסקה.
מערכת ice |