סגמנט הלקוחות - מה זה אומר ומדוע זה חשוב?

סגמנט הלקוחות – מונח המתאר את הדרך שבה מתאפיינים לקוחות החברה. כלומר יצירת קו כללי של הלקוח הממוצע מבחינת גיל, מעמד סוציואקונומי, תחומי עניין ועוד.
מערכת ice |