השוק

הכנסות של יותר ממיליארד שקל: אשטרום טורפת את השוק

ההכנסות ברבעון הראשון צמחו בכ-12.7% לכ-1.23 מיליארד שקל. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון – כ-140.3 מיליון שקל, ואילו החברה רשמה עלייה של כ-172% ברווח הנקי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד
מערכת ice | 
גיל גירון מנכ"ל אשטרום ורמי נוסבאום יו"ר הקבוצה (צילום ישראל הדרי)
קבוצת אשטרום, מקבוצות הבנייה הגדולות בישראל, פרסמה את התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של 2022. הכנסות הקבוצה ברבעון הראשון צמחו בכ-12.7% לכ-1.23 מיליארד שקל, לעומת כ-1.1 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול בהכנסות במגזר יזמות נדל"ן למגורים בישראל באמצעות אשדר ובתחום נדל"ן מניב להשקעה באמצעות אשטרום נכסים.
הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-31.3% לכ-281.4 מיליון שקל, לעומת כ-214.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה רשמה בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2022 עליית ערך נדל"ן להשקעה, נטו בסך של כ-89.8 מיליון שקל, לעומת ירידת ערך נטו של כ-16 מיליון שקל, ברבעון המקביל אשתקד.
עליית הערך ברבעון הינה בעיקר בגין תוספת זכויות למגדל השלישי בפרויקט Lyfe בסך של כ-46 מיליון שקל, בעקבות אישור תוכנית מתאר בעיר בני ברק, וכן רווח של כ-36 מיליון שקל בלייפציג בגרמניה בגין עדכון הערכות שווי לפרויקטים, הנובע בעיקרו מהעלאת דמי השכירות.  

חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות הסכם ברבעון הראשון בכ-10.8 מיליון שקל, לעומת כ-496 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. יצוין, כי ברבעון המקביל אשתקד נכלל רווח של כ-500 מיליון שקל מהסכם ה-BUYBACK של הרכבת הקלה בירושלים.  
הרווח התפעולי של קבוצת אשטרום ברבעון הראשון הסתכם בכ-280.7 מיליון שקל, לעומת כ-609.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. רווח זה כלל כ-500 מיליון שקל, כאמור, בגין הסכם ה-BUYBACK, שבנטרולו משקף הרווח התפעולי ברבעון הראשון השנה עלייה של כ-155%.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הסתכם בכ-140.3 מיליון שקל, לעומת רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-551.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, שכלל רווח של כ-500 מיליון שקל בגין הסכם ה-BUYBACK של  פרויקט הרכבת הקלה בירושלים. בניטרול השפעת הסכם ה-BUYBACK, הסתכם הרווח הנקי ברבעון המקביל אשתקד בכ-51.6 מיליון שקל, כך שלאחר ניטרול זה, רשמה הקבוצה עלייה של כ-172% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
נכון למועד פרסום הדו"חות הכספיים, צבר העבודות של הקבוצה עומד על כ-8.3 מיליארד שקל, לעומת כ-7.9 מיליארד שקל בסוף 2021 וכ-6.5 מיליארד שקל בסוף 2020. בקופת הקבוצה והחברות הבנות שלה, על פי המאזן המאוחד, מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף של כ-1.76 מיליארד שקל. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של הקבוצה, נכון ליום 31 במרץ 2022, עומד על כ-4 מיליארד שקל  המהווה כ-24.2% מהיקף המאזן. 
 
במגזר קבלנות בניה ותשתית בישראל הסתכמו ההכנסות ברבעון בכ-582 מיליון שקל, לעומת כ-719 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר מעיכוב התחלות בנייה של פרויקטים בגינם יש לקבוצה חוזים חתומים. הרווח הגולמי של המגזר ברבעון הסתכם בכ-60 מיליון שקל (כ-10.4% מההכנסות), לעומת כ-79 מיליון שקל (כ-11% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
במגזר יזמות נדל"ן למגורים בישראל (באמצעות אשדר) עלו ההכנסות ברבעון בכ-65% לכ-466 מיליון שקל, לעומת כ-283 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מעלייה בקצב הביצוע בפרויקטים עם שיעורי מכירות גבוהים לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי במגזר עלה ברבעון לכ-94 מיליון שקל, לעומת כ-53 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. 
במגזר נדל"ן להשקעה ויזמות (באמצעות אשטרום נכסים) ההכנסות ברבעון עלו בכ-59% לכ-188 מיליון שקל, לעומת כ-118 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ברבעון כללו סך של כ-99 מיליון שקל ממכירות בפרויקט LYFE בבני ברק לעומת הכנסות ממכירות בפרויקט בסך כ-45 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי של המגזר ברבעון עלה בכ-37%לכ-86 מיליון שקל, לעומת כ-63 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
במגזר התעשייה עלו ההכנסות ברבעון בכ-33% לכ-229 מיליון שקל לעומת כ-172 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מתחום מכירות הבטון ע"י ישראבטון, וכן מזהבי שאוחדה באופן מלא החל מהרבעון השלישי של 2021. הרווח הגולמי במגזר עלה ברבעון בכ-65%  לכ-33 מיליון שקל לעומת כ-20 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום: "אנו מסכמים את הרבעון הראשון של 2022 עם צמיחה בהכנסות ועלייה חדה ברווח מפעילות שוטפת, לצד איתנות פיננסית ונזילות גבוהה. אנו ממשיכים להשקיע משאבים משמעותיים בפיתוח כל מגזרי הפעילות של הקבוצה, לרבות תחום הדיור להשכרה ארוכת טווח ותחום האנרגיה, שיהוו חלק ממנועי הצמיחה שלנו בשנים הקרובות".
תגובות לכתבה(0):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה