מה זה בעצם מניות?

מניה (Share או stock) היא נייר ערך המקנה חלק בבעלות על חברה או נכס, ומגלם את הזכויות והחובות הרלוונטיות כגון: זכות הצבעה, זכות לקבלת דיבידנד וזכויות בפירוק - לצד היחסים מול יתר בעלי המניות.
מערכת ice |