מהי מניה? איך קונים אותה ולמה היא עולה או יורדת?

חברה שזקוקה למימון פעולותיה או לצמיחה נותנת אפשרות למי שמעוניין, לרכוש חלקים מהחברה. המסמך (נייר ערך) שנותן את הזכות בחברה נקרא מניה. מכירת המניות נעשית בבורסה לניירות ערך.
מערכת ice |