תקשורת ומדיה

תלונה למועצת העיתונות ותביעות דיבה: החזית המתלהטת בין ארגון נכי צה"ל ל-TheMarker

תלונה שהגיש הארגון לביה"ד של המועצה, היא רק אקורד אחרון בינתיים לשנה סוערת בין הצדדים, שכוללת 2 תביעות, האשמות בחוסר אתיות, וטענות לניסיונות השתקה

אלכסנדר כץ |  4
דה מרקר The Marker (צילום צילום מסך)
ארגון נכי צה"ל לא שבע רצון מהסיקור לו הוא זוכה ב-TheMarker, ולצד 2 תביעות דיבה שהגיש בשנה האחרונה על פרסומים שונים ואשר מתבררות בערכאות משפטיות שונות - מחוזי ת"א והשלום הרצליה, לאייס נודע כי לאחרונה הוגשה גם תלונה לבית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות.
בתלונה שהגיש נגד העיתון ונגד טלי חירותי סובר, שחתומה על סדרת פרסומים שמתמקדים בהתנהלות הארגון, דוחותיו הכספיים ובכיריו, מבקש הארגון לקיים דיון דחוף בתלונה. ואולם, דיון זה התעכב לאחר שהיועצים המשפטיים של מועצת העיתונות דנו בנושא והציעו אף גישור, הצעה שלא התקבלה מצידו של הארגון. כעת הוחלט כי התלונה תועבר לבית הדין לאתיקה.
ב-15 ביוני השנה פרסמה חרותי סובר ידיעה על כך שאגון נכי צה"ל רושם גירעון תקציבי זו השנה הרביעית, בסך 10.2 מיליון שקלים ב-2014, וזאת בהתבסס על טיוטת הדוח הכספי של הארגון, ולכן הוחלט להעלות את דמי החבר בבית הלוחם. כגילוי נאות צוין בסיום הידיעה כי בימים אלו מתבררות 2 תביעות דיבה שהגיש הארגון נגד העיתון, ואולם – תגובת הארגון לדברים לא פורסמה. באותו שבוע פרסמה חרותי סובר פולו-אפ, עם ציטוטים מהידיעה הראשונה ובלי לבקש שוב את תגובת הארגון.
יום למחרת הפרסום פנה דובר ארגון נכי צה"ל חנן גרינברג לכתבת באמצעות דוא"ל, וביקש לברר מדוע לא התבקשה תגובה טרם הפרסום. חירותי סובר השיבה כי לא הייתה עליה החובה לפנות ולקבל תגובה לידיעה שעניינה דוח כספי רשמי של ארגון.
 

"מסע רדיפה אובססיבי נגד הארגון"

 
בתלונה שהגיש יו"ר הארגון חיים בר לבית הדין לאתיקה, צוין כי "באופן תמוה, בלתי מכובד, החורג מכל אתיקה מקצועית ובוודאי מכל מוסר חברתי בסיסי, הכתבת טלי חירותי סובר מנהלת מסע רדיפה אובססיבי כנגד הארגון מזה כשנה. שיאו התרחש במהלך הבחירות למוסדות הארגון שהתקיימו אשתקד. במסגרת מסע זה, רצוף הדיבה וחסר הרסן, גרמה וגורמת הכתבת נזק עצום לארגון ולכלל נכי צה"ל". כשבר מתייחס ל"מסע רדיפה", הוא מתכוון בין היתר לכתבה שפורסמה לפני יותר משנה וכותרתה "דו"חות נעלמים, מינויים תמוהים והעלאות שכר בדיעבד: מי ישקם את ארגון נכי צה"ל?". 
"תביעות אלו לא רק שלא גרמו לכתבת להקפיד הקפדה יתרה על כללי הדין בכתבות נוספות שפרסמה ועוד מפרסמת על הארגון", נכתב, "אלא נראה כי נתנו לה מוטיבציה נוספת להמשיך ולדרוס כל דבר העומד בדרכה להכפשת שמו של הארגון... אין זה רלוונטי האם אותה מטרה שמנסה הכתבת לקדם היא לגיטימית. בכל מקרה על הכתבת לשמור על כללי האתיקה. קל וחומר כאשר אותה מטרה שמנסה הכתבת לקדם אינה לגיטימית, מונעת משנאה עיוורת ומאובססיה בלתי ברורה ומבוססת כל כולה על שקרים, דיבה וסילופי המציאות העובדתית המוכחת, כפי המקרה כאן".
בארגון טוענים כי חרותי סובר עברה על סעיף 7א של מועצת העיתונות הקובע כי "כאשר אדם או ארגון עלולים להיפגע מהפרסום, יש לבקש את תגובתם לפני הפרסום, תוך מתן הזדמנות הוגנת לתגובה ופרסומה".
וזו למעשה נקודת המחלוקת. בעוד בעיתון טוענים כי הכתבה עסקה בדוחות הכספיים הרשמיים של ארגון הנכים ולכן אינה מחייבת בקבלת תגובה, בארגון מציינים כי "בכתבה שזורות טענות עובדתיות לכאורה בעניינים שונים, כגון מכירת דירה בריוויירה הצרפתית על ידי הארגון, הוצאות שכר בארגון, מקורות מימון של הארגון, התייחסות למבקר הארגון ועוד".
ובכלל, גורם בארגון הנכים אמר לאייס כי הפרסומים ב-TheMarker אינן נכונים, משום שהארגון מחזיק ב-2 חשבונות, אחד מהם במינוס משום שבו הארגון למשל מחויב להחשיב פחת - כלומר ירידה בערך של ציוד ונכסים, ואילו החשבון השני ביתרה חיובית, והידיעות התייחסו לחשבון שנמצאה במינוס.

באתר הארגון נכתב: "אמירות העיתון לגבי הדו"חות הכספיים של שנת 2014 מתעלמות מהתמונה המלאה העולה מטיוטת הדוחות הכספיים על פיה גדל 'הון הארגון - נכסים נטו' בשנת 2014 בלמעלה מ-13.5 מיליון שקל. כמו כן, מתעלם העיתון מהעובדה המופיעה במפורש בדוחות הכספיים על פיה הוצאות הפחת (שאינן הוצאות תזרימיות אלא רק חשבונאיות) הינן מעל 15 מיליון שקל. התמונה המלאה העולה מהדו"חות הכספיים הינה כי מצבו של הארגון איתן עוד יותר ממה שהיה בשנה הקודמת. בהקשר זה ראוי להזכיר כי גם רשם העמותות וגם החשב הכללי באוצר קבעו כי לארגון עודפים כספיים צבורים גדולים. אבל למה לתת לעובדות לקלקל את הסיפור, כבר אמרנו?".
 

"ארגון הנכים מנהל מלחמת התשה נגד העיתון"

 
בתשובה שהגיש TheMarker באמצעות עו"ד עומר-זיו אשכר ממשרד ליבליך-מוזר, נכתב כי יש לדחות את תלונת הארגון משום שסעיף 2 לנוהל הגשת תלונות למועצת העיתונות קובע כי המועצה אינה יכולה לדון בסוגיות שנידונות בבית משפט, ואילו הארגון כבר מנהל 2 תביעות נגד העיתון בבית משפט.
"העיתון מסקר באופן צמוד את הנעשה בארגון נכי צה"ל, ההרעה המתמשכת במצבו הכלכלי, לצד גידול מתמשך בהוצאות שכר ומנגנון מנופח. חלק ניכר מנושאים שהוזכרו בכתבה מושא התלונה, ולגביהם מתלונן הארגון כי לא התבקשה תגובה, מתבררים במסגרת התביעה 'המנופחת' (ע"ס 3 מיליון שקלים, א"כ) שהגיש הארגון לבית המשפט המחוזי בתל אביב", כתב עו"ד אשכר.
נציגי TheMarker טוענים כי "עניינה של התלונה דנן אינו בקבלת תגובה אם לאו, אלא קרב נוסף במלחמת ההתשה שמנהל הארגון נגד העיתון...", ומפנים גם אצבע מאשימה לעבר דובר הארגון חנן גרינברג, לו מייחסים התנהלות לא אתית, לאחר שב-2 מקרים בהם פנה העיתון לבקשת תגובה, הודלפו ידיעות לגופי תקשורת מתחרים. כמו כן טוענים ב- TheMarkerבאתר האינטרנט של הארגון מפורסמות השמצות כלפי העיתון ואנשיו, וגם לאחר שהוגש כתב ההגנה מטעמו של העיתון לתביעה שהגיש האיגוד, באתר סירבו לפרסמה לצד כתב התביעה עצמו.

TheMarker: "אין ממש בתלונה"


מעיתון TheMarker נמסר בתגובה לאייס: "TheMarker ימשיך לעמוד איתן מול אלו ששופכים את כספם של נכי צה"ל 'כמו מים' בניסיון להסתיר את ההרעה המתמשכת במצבו הכלכלי של הארגון לצד צמיחה מוגזמת בעלויות השכר ו'ניפוח' המנגנון בעובדים ויועצים שנבחרו בדרך תמוהה. תלונה זו היא המשך ישיר ל-2 תביעות מופרכות קודמות שהוגשו מטעם הארגון ומתבררות בבתי המשפט, מסתמכת על נושאים שעלו באותן תביעות ולעניות דעתנו מועצת העיתונות לא אמורה לדון בה".

עוד נמסר כי "לגופו של עניין, אין ממש בתלונה, בין היתר משום שדוח כספי שנערך על ידי הארגון עצמו ומציין גרעון, לא מצריך תגובה או פרשנות, הדבר מנוגד למושכלות יסוד של עולם העיתונות ואנו סמוכים ובטוחים שגם בית הדין לאתיקה ישתכנע בכך" . 

חנן גרינברג הגיב לטענות שהועלו נגדו בתשובת TheMarker למועצת העיתונות, ואמר לאייס: "לא היו דברים מעולם. באירוע הראשון הכתבת פנתה לאחר שכלי תקשורת אחר כבר קיבל התייחסות לאותו נושא ואילו באירוע שני פנתה הכתבה לעובד בארגון ולא באופן רשמי אלי. בארגון נכי צה"ל כ-550 עובדים, ובכל פניה לקבלת תגובה, הדובר ורק הוא הכתובת. יתרה מכך, בפניה נוספת, כאשר הועברה לכתבת תגובה מעודכנת, בחרה לעשות שימוש בתגובה ישנה. כנראה עבורה כללי האתיקה העיתונאים הם בגדר המלצה בלבד".
תגובות לכתבה(4):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 3.
  להוריד את טלי חרותי סובר לאלתר
  דנית 05/2020/03
  הגב לתגובה זו
  0 0
  כולי תקווה שיורידו אותה מהר...והיא תצתרך לשלם פיצויים כספיים קשים נגד כל מי שהיא החפישה את שמו,וגם מערכת העיתון שהיא משתייכת אליו ..
  סגור
 • 2.
  התנהלות הארגון
  דורי יונגמן 08/2015/23
  הגב לתגובה זו
  1 0
  ארגון נכי צה"ל כבר מזמן אינו ממלא את ייעודו, הוא ממלא את גחמותיהם של כמה אנשים המנהלים אותו ואלה אינם נכי צה"ל בהגדרתה הראשונית, כמי שנפצעו במלחמות ישראל או בשירות הביטחון אלא נכי צה"ל/ חולי, מחלה, פגיעה שלא במסגרת פעילות ביטחונית. אלה מרחיקים כל ביקורת וכל טיפול במי שלמעשה חלים עליו כללי הארגון שנכתבו עם הקמתו. הגיע הזמן לפלג את הארגון לשני ארגונים שונים: נכי צה"ל שנפצעו בפעילות ביטחונית בלחימה באימונים, ונכי צה"ל שחלו בחולי כמו פסוריאזיס, טחורים, מחלות לב ריאות וכו, אלה מחלות שכל אדם מהישוב עלול לחולות בהם ואין צורך להפרידם מטיפולו של הביטוח הלאומי. בכך צדקה ועדת גורן ואנו מי שנפצע בלחימה ובשרות ביטחון חייבים לפעול ולעזור לממשלה לישם החלטת ריטרואקטיבית מיום קבלת ההחלטה, ובצורה גורפת והחלטית
  סגור
 • 1.
  לא מיתפלא על ההתנהגות באירגון
  מלכיאל פרומקין 08/2015/17
  הגב לתגובה זו
  1 0
  כאשר בדירקטוריון ישבו "נבחרים" בעלי עבר פלילי ולאיש בצמרת לא היה איכפת . ככה האירגון ניראה ומיתנהג
  סגור
 • נכות ראשי הארגון
  יוסי לוי 11/2015/30
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אם בראש הארגון עומד חולה פסוריאזיס אשר מבלה שבועות במלון ים המלח והעדר תומך
  סגור