מה זה נתח שוק וכיצד מודדים אותו?

נתח שוק (Market Share) הוא החלק היחסי של חברה (האחוז) מתוך כלל המכירות שהתבצעו בקטגוריה מסוימת בשוק נתון. כלומר, נתח השוק מודד את החברה או המוצר ביחס ליתר השחקנים באותה הקטגוריה ובאותו השוק, במטרה למפות את היקף אחיזתה.
מערכת ice |