מה הן קרנות נאמנות?

קרן נאמנות - מכשיר פיננסי המאפשר השקעה משותפת במגוון ניירות ערך בהתאם למדיניות הקרן הנקבעת מראש.
מערכת ice |