השוק

בעלי "וואלה" ו"מעריב" יחלק דיבידנד של 10 מיליון דולר מרווחי הגז

תמר פטרוליום של אלי עזור פרסמה את דוחותיה הכספיים לשנת 2022: היקף הגז הנמכר ממאגר תמר גדל בשנת 2022 בכ-18.3% לכ-10.25 BCM; דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בסך כ-10 מיליון דולר, זאת בהמשך לחלוקות בהיקף כולל של כ-18 מיליון דולר שבוצעו ב-2022

איתן לויטס | 
אלי עזור (צילום פלאש90)
חברת הגז תמר פטרוליום שבשליטת איש העסקים אלי עזור (וואלה, מעריב, רדיו 103, רדיו 99), פרסמה הבוקר (ראשון) את התוצאות השנתיות של 2022.
ההכנסות בניכוי תמלוגים של החברה המפיקה גז ממאגר תמר, צמחו בשנת 2022 בכ-26.3% לכ-254.3 מיליון דולר, לעומת כ-201.3 מיליון דולר בשנת 2021. הגידול נבע בעיקר מעליה של 18.4% בכמות הגז הטבעי שנמכר בפרויקט 'תמר', וכן מעלייה של כ-6.4% במחיר הגז הממוצע שנמכר בתקופת הדוח לעומת 2021. 
בשנת 2022 נמכרה ממאגר תמר כמות כוללת של כ-10.25 BCM, לעומת כ-8.66 BCM אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעליה בכמות הגז שנמכרה לחברת חשמל (כ-4.82 BCM בתקופת הדוח, לעומת כ-3.17 BCM בשנת 2021), וכן מגידול בכמות שנמכרה ללקוח במצרים, בין היתר, כתוצאה מהזרמת גז טבעי דרך ירדן למצרים החל מחודש מרץ 2022.
אספקת הגז הטבעי בשנת 2022 הייתה לחברת החשמל (כ-41% מכלל הכנסות החברה), לייצוא למצרים (כ-18% מכלל הכנסות החברה), לדליה אנרגיות (כ -10% מכלל הכנסות החברה) ולמגוון לקוחות נוספים.
הרווח מפעולות רגילות לפני היטל רווחי נפט וגז בשנת 2022 גדל בכ-29.4% לכ-174.1 מיליון דולר, לעומת כ-134.5 מיליון דולר ב-2021.
הרווח הנקי בשנת 2022 הסתכם בכ-33.8 מיליון דולר, לעומת כ-39.7 מיליון דולר בשנת 2021. הקיטון ברווח נבע מהגידול מהוצאות המיסים, כאמור.  

תזרים המזומנים נטו, שנבע לחברה מפעילות שוטפת, הסתכם בשנת 2022 בכ-167.8 מיליון דולר, לעומת כ- 139.2 מיליון דולר בשנת 2021. 
יתרת המזומנים, שווי המזומנים, פיקדונות לזמן קצר וני"ע סחירים ליום 31 בדצמבר 2022 הסתכמו בכ-147 מיליון דולר.
ההון העצמי ליום 31 בדצמבר 2022 הסתכם בכ-362.3 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 346.2 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2021. הגידול נבע בעיקר מרווח כולל לתקופה של 33.8 מיליון דולר, אשר קוזז חלקית מחלוקת דיבידנד בסך של כ-18 מיליון דולר. 
החוב הפיננסי נטו של החברה הסתכם לסוף 2022 בכ-688.4 מיליון דולר והוא כולל בעיקר את יתרות החוב בגין אגרות החוב של החברה בניכוי יתרות מזומנים ופקדונות.
יחס החוב נטו לשווי החברה (LTV) הינו בשיעור של כ- 57%. שווי החברה הינו בהתבסס על תזרים המזומנים המהוון מעתודות מסוג P2 בחזקת תמר המיוחס לחלק החברה (בשיעור היוון של 10%).
תמר פטרוליום מחזיקה ב-16.75% מהזכויות בחזקות "תמר" ו"דלית" ועוסקת במכירה של גז טבעי המופק ממאגר תמר שבשטח "חזקת תמר" ללקוחות שונים, ובעיקר לחברת החשמל, ליצרני חשמל פרטיים ולייצוא למצרים ולירדן. כמו כן, עוסקת החברה במכירה של קונדנסט המופק ממאגר תמר לפז בית זיקוק אשדוד. מניות החברה ואגרות החוב שלה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.  
רוני בר און, יו"ר דירקטוריון תמר פטרוליום: "אנחנו מסכמים את שנת 2022 עם צמיחה משמעותית בהכנסות והגדלת תזרים המזומנים השוטף ממנו נהנתה החברה. בהתאם שיתפה החברה את בעלי מניותיה וחילקה בשנת 2022 דיבידנדים בסך כולל של 18 מיליון דולר. בנוסף, הכרזנו על חלוקה נוספת של דיבידנד בסך של 10 מיליון דולר. נמשיך לפתח את מאגר תמר ביחד עם שותפינו ולייצר ערך לבעלי מניות החברה".
ברק משרקי, מנכ"ל תמר פטרוליום: "הצמיחה המשמעותית בשנת 2022 הושגה  הודות להעמקת חוזי העוגן בשוק המקומי ועלייה בביקושים, לצד הגדלת הייצוא למצרים. מאגר תמר פועל כיום בתפוקה מלאה, נהנה מיעילות תפעולית ומתפקד באופן יציב ואמין עם זמינות של מעל 99%. בהתאם לכך לחברה תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת ואנו ממשיכים בהורדת החוב הפיננסי. בתוך כך, קיבלנו לאחרונה יחד עם שותפי מאגר תמר החלטת השקעה סופית (FID) להרחבת יכולת ההפקה היומית המרבית מהמאגר מכ-1.1 BCF לכ-1.2 BCF (מכ- 10.3 BCM לכ- 11.65 BCM) החל מ-2025 באמצעות צינור הולכה שלישי מהמאגר ואנו פועלים כעת ליישום ההחלטה, תוך קידום השלב השני של פרויקט ההרחבה שיאפשר הגדלה של יכולת ההפקה היומית המירבית מהמאגר עד 1.6 BCF (כ- 15.2 BCM)".
תגובות לכתבה(0):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה