הפרטה, מה זה אומר?

הפרטה – כינוי לפעולת מכירת חברות ממשלתיות שמתבצעת על ידי הממשלה. יחד עם זאת, הממשלה יכולה להעמיד למכירה רק חלק מהשליטה בחברות באמצעות מכירת ניירות ערך לציבור. משמעות הביטוי היא הפיכת החברה מחברה ממשלתית לחברה "ציבורית", או "בורסאית". 
מערכת ice |