Airbnb, קורונה, צילום: pixabay

מארחי Airbnb בארה"ב מחליטים למכור את הנכסים שבבעלותם גם במחירי הפסד, לאור הירידה החדה בהכנסות בשל משבר הקורונה. ב- Airbnbהודיעו לאחרונה על צניחה צפויה של כ-50% בהכנסות עקב משבר הקורונה ועל פיטורים של 25% מהעובדים
רועי בהריר-פרל |