WhatsApp, צילום: בלומברג

פייסבוק החליטה לזנוח את התוכנית לשלב פרסומות בוואטסאפ כשנה וחצי לאחר פרישת מייסדי האפליקציה שביקשו לשמור עליה נקייה מתכנים שיווקיים
אייס | 
לכל הכתבות
דעות
1
2
3